Tillväxt för den tillverkande industrin

Projektet Industriell utveckling har avslutats med lyckat resultat. Genom ett nära och systematiskt arbete har flera av norra Västerbottens små och medelstora industriföretag fått
verktygen att utvecklas.
Tillväxt för den tillverkande industrin

Industrin i Västerbotten ska bli grönare

Västerbotten har en enorm potential att utveckla den gröna miljövänliga industrin! Den internationella marknaden växer i takt med att klimat- och energifrågor blir allt viktigare. Inom Grön industri arbetar IUC Västerbotten med att öka internationaliseringen i miljöteknikföretagen.
Industrin i Västerbotten ska bli grönare

Entreprenören - inte som andra hus

Entreprenören på Anderstorp i Skellefteå är ett företagardrivet kraftcentrum. Det är den självklara mötesplatsen för nya och befintliga företag som vill utvecklas. Här sjuder av kreativa processer för att hjälpa företag med tillväxtpotential i regionen.
Entreprenören - inte som andra hus
Vinnovas Innovationscheckar 2015-2017
Skellefteå
Vinnovas Innovationscheckar 2015-2017
Vinnova har gett IUC Västerbotten fortsatt förtroende att förmedla Innovationscheckar till industriella små och medelstora innovativa företag i regionen. Checkarna avser extern finansiering för att få hjälp med att undersöka affärsmöjligheter eller skapa en strategi för immateriella tillgångar.
Partnering Event den 18 mars – för dig som vill utveckla din verksamhet
Västerbotten
Partnering Event den 18 mars – för dig som vill utveckla din verksamhet
Den 18 mars är det dags för årets upplaga av Partnering Event med temat Attrahera Flera. Dagens fokus är affärsutveckling, jämställdhet, förändringsarbete, tillväxt och attraktivitet. En heldag på Kulturens hus i Luleå med intressanta föreläsningar, paneldebatt och underhållning.
Utbildningar i affärsutveckling, marknadsföring och kundmötet
Skellefteå
Utbildningar i affärsutveckling, marknadsföring och kundmötet
Som ett led i att stödja affärs- och marknadsutveckling för företag vill vi informera om Håkan Forsströms företagsutbildningar. Fyra träffar om hur du förfinar ditt företags konkurrenskraft, hur ditt företag kan synas och påverka samt det närvarande kundmötet.
Testbanan för framtidens tåg kan<br> snart bli verklighet
Skellefteå
Testbanan för framtidens tåg kan
snart bli verklighet
Norrlands största industriprojekt kan snart komma att förverkligas. De flesta frågetecken kring testbanan för tåg mellan Jörn och Arvidsjaur har rätats ut, nu återstår att hitta slutspelarna.
Industrins röst
Vi står nu inför en ny programperiod från EU och med den nya ansatser till utveckling.

Den modell som varit aktuell för att stimulera tillväxt och utveckling har varit den s.k. triple helix-modellen. Den innebär att samhället satsar pengar i forskning och utveckling hos akademin som sedan ska spridas till näringslivet. Den allmänna erfarenheten av detta system är att verkningsgraden är för låg. Idéer och kunskap blir inte kommersialiserade och använda till den grad vi önskar och kan förvänta.

Orsakerna till detta är flera. En orsak är att även om industrin består av många duktiga enskilda företrädare, är vi som grupp lågmälda och har inte den framtoning som industrin behöver och förtjänar. Det är här som IUC kommer in. Genom av vara en samlande kraft för industrins intressen, kan vi tydligare profilera satsningar som är nödvändiga för industrins fortsatta utveckling.

Vi ser med tillförsikt fram emot 2015, då vi kan bli en starkare röst för industrin och anta flera spännande utmaningar.

_webbBilder/552_sidfot_hans_300_300.jpg
Vad händer i Västerbotten?
Det händer mycket positivt inom industrin i Västerbotten! Det vill vi så klart gärna berätta mer om. Du kan hålla dig uppdaterad genom att prenumerera på våra nyheter.
IUC VÄSTERBOTTEN AB
Gymnasievägen 16
931 57 SKELLEFTEÅ
Tel: 0910-19 600
Fax: 0910 70 21 20
info@iucvasterbotten.se